• Register
Srednjoškolska matura

Bolje šanse za upis na fakultet imate sa boljim ocjenama na završnim testovima i polaganju mature za srednje škole. Svejedno iz koje oblasti Vam je potrebna podrška u učenju ili instrukcije, ekipa mojprofesor.ba će Vas pripremiti za finalni maturalskii ispit, kao i prijemni ispit za fakultet. Intenzivno prelazimo, ponavljamo gradivo i unaprijeđujemo Vaše znanje. Pravimo simulaciju testa na instrukcijama na kojem ćete moći da se i fizički i psihički pripremite za konačni ispit.

 

Copyright © 2018. mojprofesor.ba. Developed by mojprofesor.ba